[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["qb1pjqotc"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-image","value":"/images/logotipo.png","limit":-1,"order":70},{"id":"text","name":"Texto","className":"Text","icon":"fas fa-text","hash":["iq2lq83s35"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-text","value":"<p style=\"text-align: center;\">GARANTIA INDEFINIDA</p><p style=\"text-align: left;\">• Cobrament garantit.</p><p style=\"text-align: left;\">Garantim el cobrament mensual del teu lloguer fins que recuperis el teu habitatge, amb el mes de carència, sense esperar sentència.</p><p style=\"text-align: left;\">• Defensa jurídica.</p><p style=\"text-align: left;\">Ens ocuparem de tots els tràmits i compensarem qualsevol despesa jurídica derivada d'una reclamació per impagament del lloguer: poders notarials, advocats, procurador, notificacions i taxes judicials.</p><p style=\"text-align: left;\">• Dóna'ns per actes de vandalisme.* Compensem danys per actes de vandalisme al teu immoble llogat fins</p><p style=\"text-align: left;\">3.000€, des del primer euro.</p><p style=\"text-align: left;\">• Protecció contra l'okupació. Ens encarregarem de tot el procés judicial contra els ocupants il·legals que hagin incorregut al teu immoble durant els següents 3 mesos de la finalització de la Garantia de lloguer.</p><p style=\"text-align: left;\">*Per a la compensació per actes de vandalisme, és imprescindible adjuntar al contracte d'arrendament un annex fotogràfic de l'habitatge, signat pels llogaters, que demostri l'estat inicial de l'immoble</p><p style=\"text-align: left;\"><br></p><p style=\"text-align: left;\"><br></p><p style=\"text-align: center;\">DESTAQUEM PER:</p><p style=\"text-align: left;\">Cobrir el lloguer indefinidament fins que recuperi el vostre habitatge.</p><p style=\"text-align: left;\">Compensar els actes de vandalisme des del primer euro, fins i tot sense haver impagat.</p><p style=\"text-align: left;\">Cobrir les mensualitats, encara que l'inquilí sigui declarat insolvent.</p><p style=\"text-align: left;\">Tenir el preu mitjà de la garantia per sota del mercat.</p><p style=\"text-align: left;\">Contemplar tots els perfils: empleats sense antiguitat, emprenedors, ETT, ingressos de l'estranger, atur, ajuts...</p><p style=\"text-align: left;\">Garantir immobles ja llogats.</p>","limit":-1,"order":40},{"id":"tabs","name":"Pestañas","className":"Tabs","icon":"fas fa-folder","hash":["fkllqb1u3kk"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-tabs","value":"{\"navTabs\":\"<nav class=\\\"tabs-nav\\\"><div class=\\\"nav nav-tabs\\\" id=\\\"nav-tab\\\" role=\\\"tablist\\\"><a class=\\\"tab-custom-style nav-link active\\\" id=\\\"fkllqb1u3kk-0-tab\\\" data-toggle=\\\"tab\\\" href=\\\"#fkllqb1u3kk-0\\\" role=\\\"tab\\\" aria-controls=\\\"fkllqb1u3kk-0\\\" aria-selected=\\\"true\\\">Per a més informació</a></div></nav><div class=\\\"tab-content\\\" id=\\\"nav-myTabContent-fkllqb1u3kk\\\"><div class=\\\"tab-pane fade show active\\\" id=\\\"fkllqb1u3kk-0\\\" role=\\\"tabpanel\\\" aria-labelledby=fkllqb1u3kk-0\\\"><h2><a href='https://www.seag.es/13229'>https://www.seag.es/13229</a></h2></div></div>\",\"contentArray\":[{\"title\":\"Per a més informació\",\"htmlContent\":\"<h2><a href='https://www.seag.es/13229'>https://www.seag.es/13229</a></h2>\"}]}","limit":-1,"order":100},{"id":"image","name":"Imagen","className":"ImagePlugin","icon":"fas fa-image","hash":["hbp7blvsuv"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-image","value":"/images/64099_agente homologado.png","limit":-1,"order":70}]

GARANTIA INDEFINIDA

• Cobrament garantit.

Garantim el cobrament mensual del teu lloguer fins que recuperis el teu habitatge, amb el mes de carència, sense esperar sentència.

• Defensa jurídica.

Ens ocuparem de tots els tràmits i compensarem qualsevol despesa jurídica derivada d'una reclamació per impagament del lloguer: poders notarials, advocats, procurador, notificacions i taxes judicials.

• Dóna'ns per actes de vandalisme.* Compensem danys per actes de vandalisme al teu immoble llogat fins

3.000€, des del primer euro.

• Protecció contra l'okupació. Ens encarregarem de tot el procés judicial contra els ocupants il·legals que hagin incorregut al teu immoble durant els següents 3 mesos de la finalització de la Garantia de lloguer.

*Per a la compensació per actes de vandalisme, és imprescindible adjuntar al contracte d'arrendament un annex fotogràfic de l'habitatge, signat pels llogaters, que demostri l'estat inicial de l'immobleDESTAQUEM PER:

Cobrir el lloguer indefinidament fins que recuperi el vostre habitatge.

Compensar els actes de vandalisme des del primer euro, fins i tot sense haver impagat.

Cobrir les mensualitats, encara que l'inquilí sigui declarat insolvent.

Tenir el preu mitjà de la garantia per sota del mercat.

Contemplar tots els perfils: empleats sense antiguitat, emprenedors, ETT, ingressos de l'estranger, atur, ajuts...

Garantir immobles ja llogats.


Cargando datos. Un momento, por favor...