[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Personal Shopper Immobiliari<\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p id=\"tw-target-text\" class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">PERSONAL SHOPPER IMMOBILIARI <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Proporcionem tots els recursos necessaris i la soluci&oacute; adequada per a cada necessitat. <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Defensem de manera determinant els seus interessos. Realitzem una entrevista per con&egrave;ixer les teves necessitats i motivacions. immoble farem una cerca per saber la situaci&oacute; legal i t&egrave;cnica de l'immoble. <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Immoiada fa que les persones tinguin &egrave;xit en un m&oacute;n canviant. <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Un Personal Shopper Immobiliari acompanya el comprador en l'adquisici&oacute; de qualsevol actiu immobiliari. <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Equip Immoiada et guiem en tot el proc&eacute;s per a tu tranquil&middot;litat. <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">S'especialitza a cercar i trobar l'immoble perfecte i amb totes les garanties pel comprador. <\/span><\/p>\n<p class=\"tw-data-text tw-text-large tw-ta\" dir=\"ltr\" data-placeholder=\"Traducci&oacute;n\"><span class=\"Y2IQFc\" lang=\"ca\">Negociant un bon preu de compra i tancant el contracte m&eacute;s segur pel client. Sens dubte.<\/span><\/p>","limit":-1,"order":101},{"id":"team","name":"Equipo","className":"Team","icon":"fas fa-users","hash":["2tic6czql7h"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-team","value":"{\"htmlContent\":\"\",\"contentArray\":[]}","limit":1,"order":78}]

Personal Shopper Immobiliari

PERSONAL SHOPPER IMMOBILIARI

Proporcionem tots els recursos necessaris i la solució adequada per a cada necessitat.

Defensem de manera determinant els seus interessos. Realitzem una entrevista per conèixer les teves necessitats i motivacions. immoble farem una cerca per saber la situació legal i tècnica de l'immoble.

Immoiada fa que les persones tinguin èxit en un món canviant.

Un Personal Shopper Immobiliari acompanya el comprador en l'adquisició de qualsevol actiu immobiliari.

Equip Immoiada et guiem en tot el procés per a tu tranquil·litat.

S'especialitza a cercar i trobar l'immoble perfecte i amb totes les garanties pel comprador.

Negociant un bon preu de compra i tancant el contracte més segur pel client. Sens dubte.


Cargando datos. Un momento, por favor...