[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"/plugins/sectionOne/img/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"Título principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Termes i condicions</h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"AVÍS LEGAL\nAquesta pàgina Web és propietat de Graciela Alejandra Iadarola, amb NIF núm. .\nPer a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos trucant al telèfon +34 931 052 384 oa l'e-mail inmoiada@gmail.com.\nAquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.\nL´accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d´ús vigents en el moment de l´accés, que preguem llegiu detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà d'aquest, podent contactar amb nosaltres perquè us resolguem qualsevol dubte en relació amb aquestes.\nEl subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.\nEn qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats.\nA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL\nTots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de Graciela Alejandra Iadarola o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.\nLa PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.\nGraciela Alejandra Iadarola és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra autorització deguda.\nL'establiment d'enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet destablir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.\nGraciela Alejandra Iadarola queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al portal.\nEstà absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o lestabliment denllaços a la nostra pàgina web sense lautorització prèvia de Graciela Alejandra Iadarola.\nB. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS\nL'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tot i això, determinats serveis són d'accés restringit a determinades PERSONES USUÀRIES i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web.\nL'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privadesa.\nLa PERSONA USUÀRIA ha d'accedir a la nostra pàgina Web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic i les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.\nLa PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i l'obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d'ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats productes.\nLa PERSONA USUÀRIA té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.\nTenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, us comuniquem que Graciela Alejandra Iadarola, no se'n fa responsable, sense perjudici que intentarà, a la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.\nGraciela Alejandra Iadarola es reserva el dret a donar de baixa qualsevol PERSONA USUÀRIA que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin aquestes condicions generals d'ús.\nC. POLÍTICA DE PRIVACITAT\nLa confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Graciela Alejandra Iadarola i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no demanar informació innecessària.\nEl subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l'acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa.\nD. RESPONSABILITATS\nEn posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, Graciela Alejandra Iadarola no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies.\nAquesta pàgina web, excepte allò regulat, si escau, per algunes condicions d'ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa Graciela Alejandra Iadarola no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.\nTot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.\nE. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA WEB\nAquestes Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 01/09/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.\nPer a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats a info@lant-abogados.com o a https://www.lant-advocats. com/.","limit":-1,"order":101}]

Termes i condicions

AVÍS LEGAL Aquesta pàgina Web és propietat de Graciela Alejandra Iadarola, amb NIF núm. . Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos trucant al telèfon +34 931 052 384 oa l'e-mail inmoiada@gmail.com. Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web. L´accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d´ús vigents en el moment de l´accés, que preguem llegiu detingudament. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà d'aquest, podent contactar amb nosaltres perquè us resolguem qualsevol dubte en relació amb aquestes. El subministrament de dades personals i la compra de productes a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, així com els serveis i continguts prestats. A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de Graciela Alejandra Iadarola o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular. Graciela Alejandra Iadarola és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra autorització deguda. L'establiment d'enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet destablir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci. Graciela Alejandra Iadarola queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al portal. Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o lestabliment denllaços a la nostra pàgina web sense lautorització prèvia de Graciela Alejandra Iadarola. B. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tot i això, determinats serveis són d'accés restringit a determinades PERSONES USUÀRIES i requereixen haver realitzat un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web. L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privadesa. La PERSONA USUÀRIA ha d'accedir a la nostra pàgina Web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic i les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos. La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i l'obtenció dels serveis, productes i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en les presents condicions d'ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats productes. La PERSONA USUÀRIA té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics. Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, us comuniquem que Graciela Alejandra Iadarola, no se'n fa responsable, sense perjudici que intentarà, a la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat. Graciela Alejandra Iadarola es reserva el dret a donar de baixa qualsevol PERSONA USUÀRIA que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin aquestes condicions generals d'ús. C. POLÍTICA DE PRIVACITAT La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Graciela Alejandra Iadarola i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de la PERSONA USUÀRIA en tot moment i de no demanar informació innecessària. El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l'acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa. D. RESPONSABILITATS En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, Graciela Alejandra Iadarola no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies. Aquesta pàgina web, excepte allò regulat, si escau, per algunes condicions d'ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa Graciela Alejandra Iadarola no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA. Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin. E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA WEB Aquestes Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 01/09/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti. Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats a info@lant-abogados.com o a https://www.lant-advocats. com/.

Cargando datos. Un momento, por favor...